text.skipToContent text.skipToNavigation

Altomfattende karbonkompensasjon

Renun River Hydro, Indonesia

Når vi arbeider med GHG Protocol scope 3, forventer vi at det blir resterende CO2-utslipp i verdikjeden innen 2030 som vi ikke har kontroll over. Vi skal vurdere å investere i karbonkompenserende prosjekter i samsvar med relevante standarder som gjelder da, for å balansere dette. Vi kjøper allerede kvoter som samsvarer med Verified Carbon Standard (VCS) for de ledende porteføljene våre for BioPak i Europa og produktene Bio Dunicel® og Bio Dunisoft®. Disse kvotene utstedes etter at reduksjonene har forekommet, og VCS-programmet har sikret påliteligheten til prosjektet. Nedenfor er det to prosjekter vi investerer i:

Huóshuĭ Small Hydropower, China

Det VCS-sertifiserte prosjektet Huóshuĭ Small Hydropower i fjellområdene i de sentrale delene av Kina genererer fornybar energi til over 500 000 hjem. Kraft fra fjellelver er en avgjørende kilde til fornybar og stabil energi for mange avsidesliggende samfunn, takket være byggingen av 95 små vannkraftverk i regionen. Flere enn 200 personer er ansatt, de fleste fra etniske minoriteter.