text.skipToContent text.skipToNavigation


Koronaviruset påvirker mennesker og bedrifter over hele verden, og i Duni-konsernet gjør vi det vi kan for å sikre at vi er i stand til å støtte kundene våre når de skal løse utfordringene de står overfor. Driften vår og produksjonsanleggene våre går for øyeblikket som normalt, og forsyningskjeden vår er heller ikke påvirket. Vi tar selvsagt alle nødvendige forholdsregler for å ivareta sikkerheten til medarbeiderne våre og produktene vi leverer.

LES VANLIGE SPØRSMÅL FOR Å FÅ MER HJELP >
KONTAKT OSS

Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte vår kundeservice.VANLIGE SPØRSMÅL


GLOBALE PROSEDYRER FOR HÅNDTERING AV COVID-19

Spørsmål: Hvilke prosedyrer har Duni-konsernet innført for å håndtere situasjonen?
Svar:

 • Verken produksjonsenhetene våre eller logistikken vår befinner seg i de røde høyrisikoområdene som er erklært av Verdens helseorganisasjon.
   
 • Vi følger retningslinjene fra Verdens helseorganisasjon samt anbefalingene fra helsemyndighetene i de landene der vi er til stede. Vi informerer medarbeiderne våre om hvordan smitte kan forebygges, og hva de skal gjøre hvis de opplever symptomer på COVID-19.
   
 • Vi har delt den driftsmessige arbeidsstyrken vår i mindre og uavhengige enheter for å unngå større avbrudd i forsyningskjeden.
   
 • Vi er daglig i kontakt med leverandørene og logistikkpartnerne våre for å holde oversikten og for å kunne iverksette avbøtende tiltak hvis det skulle oppstå tegn til problemer.
   
 • I følge Verdens helseorganisasjon er sannsynligheten for overføring av smitte fra person til kommersielle produkter svært liten. Det er også svært liten sannsynlighet for å pådra seg smitte fra produkter som er transportert eller som har vært utsatt for varierende temperaturer.

Spørsmål: Gjelder disse prosedyrene for samtlige markeder globalt?
Svar:Vi følger de prosedyrene for Duni-konsernet som er nevnt ovenfor, i tillegg til lokale prosedyrer som gjelder rundt om i verden.

EMBALLERING OG SIKKERHET

Spørsmål: Hvordan kan jeg være sikker på at Duni-produktene og emballasjen de leveres i, er trygge?
Svar:Duni-konsernet krever at alle egne produksjonsanlegg og all produksjon vi har satt ut til tredjepart, oppfyller de kvalitets- og hygienestandardene som er nedfelt i de etiske retningslinjene våre. Disse kravene er i samsvar med dem som finnes i internasjonale standarder som BRC og HACCP. Videre har vi gjennomført en risikovurdering for produktene våre, med referanse til informasjon som er publisert av Verdens helseorganisasjon.

Spørsmål: Hvor lenge overlever COVID-19-viruset på overflater?
Svar:Det er ikke kjent hvor lenge COVID-19-viruset overlever på overflater, men det synes å opptre som andre koronavirus. Studier tyder på at koronavirus (herunder foreløpig informasjon om COVID-19-viruset) kan forbli på overflater fra et par timer og opptil flere dager. Overlevelsesevnen kan variere under ulike forhold (f.eks. typen av overflate, temperatur eller luftfuktighet i omgivelsene).

Spørsmål: Er det trygt å motta en pakke fra områder der det har vært rapportert om tilfeller av COVID-19?
Svar:Ja. Sannsynligheten for at en smittet person overfører viruset til kommersielle produkter er liten, og risikoen for å bli smittet med COVID-19-viruset fra en pakke som har blitt transportert eller utsatt for varierende temperaturer, er også liten.

Tatt i betraktning måten vi produserer og distribuerer produktene våre på samt tiden det tar fra fabrikk til kunde føler vi oss trygge på at viruset ikke kan overleve på overflaten av emballasjen vi bruker.

PRODUKSJON OG HYGIENE

Spørsmål: Hva gjøres ved Duni-konsernets produksjonsanlegg for å sikre hygienen til produktene?
Svar:Samtlige av Duni-konsernets produksjonsanlegg i Tyskland og Polen er BRC-sertifisert. For å håndtere COVID-19-trusselen har vi i tillegg innført ytterligere tiltak. Mange steder har fått ekstra desinfiseringsdispensere. Produksjonsteknikere bruker engangshansker på jobb. Tilgangen til produksjonshallene for medarbeidere som ikke er direkte involvert i produksjonen, er redusert til et absolutt minimum av det som er nødvendig, og administrativt personale har ingen tilgang dit.

Samtlige medarbeidere får også målt kroppstemperaturen før de starter arbeidet. Alle forretningsreiser og besøk av eksterne medarbeidere er innstilt. Vi har redusert antallet produksjonsskift og innført en pause på én time mellom skiftene for å få tid til å desinfisere alle fellesområder.

Spørsmål: Hvilke tiltak har Duni-konsernet innført for å sikre at tredjepartsleverandører følger hygienerådene fra helsemyndighetene?
Svar:Samtlige av Duni-konsernets produksjonssamarbeidspartnere må følge kravene i våre etiske retningslinjer. I dette inngår at det aktuelle produksjonsanlegget skal ha en drift som er i samsvar med gjeldende lover i det respektive landet.

Alle våre leverandører har også mottatt informasjon med tydelige instruksjoner vedrørende leveranser til Duni-konsernet. Her blir de bedt om å overholde generelle anbefalinger fra helsemyndighetene samt Duni-spesifikke råd for å forbedre sikkerheten og hygienen.

LEVERANSER

Spørsmål: Vil den nåværende situasjonen påvirke leveransen av produktene mine?
Svar:Nei, ikke for øyeblikket. Transportnettverket vårt fungerer på nåværende tidspunkt uten avbrudd.Hvis det blir behov for det, har vi også mulighet til å øke produksjonskapasiteten for å sikre raske leveranser.Den nåværende situasjonen er imidlertid noe usikker, og det kan bli innført restriksjoner på logistikkområdet. Hvis det oppstår endringer, vil vi informere kundene våre så snart vi kan.

Spørsmål: Hvordan informerer jeg Duni-konsernet om endringer i driften til selskapet mitt som kan virke inn på mottaket av en leveranse?
Svar:Du henvender deg til salgsavdelingen hvis du har endringer som gjelder bestillinger eller leveranser. Salgsavdelingen vil deretter informere logistikkteamet.

Spørsmål: Hvem kan jeg kontakte for å få svar på andre spørsmål jeg har?
Svar: Du kan kontakte vår kundeservice hvis du trenger hjelp.